Mặt bằng chung cư Hà Nội Melody Residences

Mặt bằng chung cư Hà Nội Melody Residences – Linh Đàm

* Mặt bằng tòa N04: 29 căn/ sàn

– Căn 2 ngủ 2 vệ sinh ( 21 căn/ sàn) với các diện tích 68m2, 76m2, 77,8m2, 78,3m2, 79,5m2, 82,2m2, 83,9m2 , 86,6m2

– Căn 3 ngủ 2 vệ sinh ( 8 căn/ sàn ) với các diện tích 95m2, 98,5m2, 120,8m2, 121,6m2, 147,1m2

Dự án Hà Nội Melody Residences đều lấy được ánh sáng, lấy gió tự nhiên.

Hà Nội Melody Residences – Cuộc sống tươi mới

 

Mặt bằng tòa N01, N02, N03, N04 chung cư Hà Nội Melody Residences